Jézus a fény
Üdvözöljük, Vendég
Kérjük, hogy jelentkezzen be vagy regisztráljon.    Elfelejtette jelszavát?
Ellenségszeretetről (1 fő olvassa) (1) Vendég
Feri bácsi életéről, tanításával kapcsolatos témák, a gondolkodás átalakítás, a hit, remény és szeretet, a gondviselő Isten. Feri bácsi által írt 43 db HANG könyvről.
A végére Hozzászólás a témához Kedvencekhez hozzáadta: 0
TÉMA: Ellenségszeretetről
#154
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4911
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Ellenségszeretetről 11 éve, 3 hónapja  
.


.

Az ellenségszeretetről kérek megnyugtató irányítást.

HANG: "Kedves Barátom!
Szeretni annyit jelent, mint jót akarni. Azt a jót akarni másnak, amit az Isten akar neki. Ezt a jót mindenkinek lehet akarni!
A rosszat nem lehet szeretni. Nem, mert a rossz nem más, mint a jónak a hiánya. De azt, aki ezt a rosszat akarja, azt lehet szeretni, mert az istenszeretőnek minden javára válik.
A világon a legnagyobb rossz végrehajtása kétségtelen az volt, amikor Engem, a földre szállt Szeretetet keresztre feszítettek. És erre Én mégis azt mondtam, hogy nekem ez javamat szolgálta (Lukács 24;26).
Aki neked rosszat akar, az önmagának árt ezzel. Ha te istenszerető vagy, akkor minden a javadra válik. Az a rossz is, amit más neked akar. Mindenki csak önmagáért felel. Tehát, ha valaki téged szeretetlenül megbánt, akkor az illető egyedül és kizárólag csak önmagának árt! Ha ezt átgondolod, akkor megérted, hogy miképpen lehet szeretni ellenségeitek is!
Mindenkinek saját jól felfogott érdeke, hogy szeresse ellenségeit, mivel ezek az ellenségek csak gondolják, hogy árthatnak az istenszeretőnek, de a valóságban csak önmaguknak tudnak ártanai. Nekem, Jézusnak sem ártottak azok, akik Engem keresztre feszítettek, csak önmaguknak. Ezért tudtam őket is szeretni!
Pontosan azzal tudja kimutatni valaki, hogy Hozzám tartozik, hogy akkor is jót tud akarni másoknak (tehát képes azt szándékolni másoknak, amit az Isten), akkor is tud jóindulatú lenni, amikor mások rosszat akarnak, rosszindulatúak önmagukban.
Soha senkiről nem tudjátok, hogy mit örököltek, hogy milyen hatások érték eddig őket életükben, és azt sem tudjátok, hogy eddig hogyan működtek együtt a kegyelemmel. Ha e három közül csak egyet is nem tudtok, már nem mondhattok igazságos bírói ítéletet senkiről. A valóság az, hogy a három közül egyiket sem tudjátok. De még ha tudnátok is, akkor is tudnotok kéne, hogy nem az igazság rendjében, hanem az irgalom rendjében kell igazolnotok azt, hogy szívetekben az Én, a te Jézusod szeretete él!
Megáldalak az IRGALOM LELKÉVEL!"

(Hang.34/3514)
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2014.12.18 20:14 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A hozzászólást mindenki csak regisztráció vagy bejelentkezés után teheti meg!
#260
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4911
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Ellenségszeretetről 11 éve, 2 hónapja  
Inkább kell szeretnünk ellenségeinket

Jézusom! Te azt kéred tőlünk, hogy szeressük ellenségeinket. Sőt azt kéred, hogy INKÁBB ellenségeinket szeressük. Nem értem hogyan lehet, sőt hogyan KELL szeretnünk azokat, akik nem Tieid, hanem a Te szavad szerint az ördög-atyától vannak.

HANG:" Barátom! Az ellenség-szeretés kívánalma nem azt célozza meg, hogy ne legyen ellenség, hanem azt, hogy felismerhető legyen az, hogy ki igazán önzetlen. Tehát ez nem az ellenség érdekét szolgálja csupán, hanem mindenki érdekét.
Hogyan mondtam? 'Ha csak azokat szeretitek, akik titeket, szeretnek, akkor micsoda érdemetek van?' Éppen az Én jelenlétem igazolása tűnik ki abban, akiben van ellenség iránti szeretet.
A katonaság olyan intézmény, ahol az ellenség legyőzése, megsemmisítése érdekében képezik ki azokat, akik beleálltak ebbe az intézménybe. - Aki NEM-et mond egy ilyen behívónak, az szembetalálja magát azokkal, akik már hivatalból az ő ellenségei, mivel a katonaságnál nem ismerik el a lelkiismereti szabadságot. Valójában az egyházakban sem. Van mégis különbség.

Az egyházakban az történik, hogy az egyházi személyek nem fogadják el egyházukhoz tartozónak azt, aki lelkiismeretére hivatkozva makacsul ellenáll kívánságaiknak. A katonaságnál pedig az ilyen viselkedésért büntetés jár.
Akik büntetnek, azok nem mindig gonoszok. Legtöbb esetben gyávák, néha pedig tudatlanok. Az eredmény ugyanaz. Számukra elviselhetetlen az, aki ellentmond nekik.
Az alternatív szolgálat csupán megtűrt állapot a gyávák és a gonoszok részéről. A tudatlanok részéről nem az. A tudatlanok úgy gondoljátok, - persze sok gonosz is, - hogy megfelelő fölvilágosító munkával rá lehet majd venni a lelkiismeretes embereket arra, hogy az ellenség-szeretet helyébe az ellenség-gyűlöletnek, az ellenség legyőzésének, megijesztésének vagy megsemmisítésének az eszméjét tegyék.
Ez azért szokott legtöbbször sikerülni, mert a katonajelöltekben a közelebbi önérdek kiabálóbban van jelen, mint a távolabbi önérdek.
Magam részéről mindenkinél a szabad döntést csak annyiban befolyásolhatom, hogy kijelentem: "Szeressétek inkább ellenségeiteket!" A többi a ti dolgotok. Mindenkinek lehetővé teszem, hogy olvasni tudjon a történelemből, ha már az evangéliumomat nem akarja olvasni.
Ellenségeim ezt mondták: "Másokat megmentett. Önmagát nem tudja megmenteni." - Ez kettős valótlanságot hordoz. Másokat sem mentettem meg olyan értelemben, ahogy Magamat sem. Másokat is megmentek olyan értelemben, ahogyan Magamat megmentettem Atyám dicsőségére. Magam megmentését így fejeztem ki: "Hát nem ezeket kellett elszenvedni a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe?!" /Lk. 24.26./"
(Hang.l/83)
 
Naplózott Naplózott  
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A hozzászólást mindenki csak regisztráció vagy bejelentkezés után teheti meg!
#306
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4911
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Ellenségszeretetről 11 éve, 2 hónapja  
"Az ellenség-szeretet nem könnyű vállalkozás. Azért nem könnyű, mert érzelmi, indulati falba ütközve kell megtanulni jót akarni annak, aki téged gyűlöl. Te ellensége nem lehetsz senkinek, mert a szeretet nem más, mint olyan jóakarat, melyet kívülről megsemmisíteni nem lehet.
A szeretet nem más, mint az Én irgalmas működésem benned. Nem más, mint bölcsességem megnyilvánulása. Igen. Annak bemutatása gyakorlatban, hogy aki nem szeret, az a rossz, és nem az, akit nem szeretnek.
Ezért neked lehetnek ellenségeid, de te sohasem lehetsz ellensége senkinek. Mindig akarnod kell mindenkinek azt, amit Én akarok az illetőknek. Én pedig mindig mindenkinek meg akarok bocsátani, de sajnos, csak annak tudok, aki szintén irgalmas akar lenni másokkal szemben."
(Hang.6/471.)
 
Naplózott Naplózott  
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A hozzászólást mindenki csak regisztráció vagy bejelentkezés után teheti meg!
Az elejére Hozzászólás a témához
Támogatja a FireBoardegyenesen az asztalra hozza a legújabb hozzászólásokat